06 -11-2019: 15:00 uur

Bek. Europees Eiken - KD, kwaliteit MIX, vaste breedtes

* 14 bundels - 52 x 225 mm - totaal ca. 21 m³

*   2 bundels - 52 x 240 mm - totaal ca.  4 m³

*   2 bundels - 52 x 280 mm - totaal ca. 2,5 m³ 

Bek. Europees Iepen - KD, Ulmus Hollandica, kwaliteit MIX, vaste breedtes

* 3 bundels - 27 x 240 mm - totaal ca. 2,6 m³

* 3 bundels - 27 x 205 mm - totaal ca. 2,4 m³