13-09-2019 : 08:00 uur

Bek. Europees Eiken - KD, RU II - vaste breedtes

* 8 bundels - Europees Eiken - 27 mm -  ca. 7 m³

Bek. Europees Eiken - KD, A1F

* 5 bundels - Europees Eiken - 40 mm - ca. 8 m³

Bek. Europees Eiken - KD, AA

* 1 bundel - Europees Eiken - ca. 1,5 m³

Bek. Europees Eiken - KD, Rustical

* 4 bundels - Europees Eiken - 40 mm - ca. 12 m³

Totaal 18 bundels ca. 29 m³